Herken je dit?

Het is grijs en het miezert druilerige regen als je op weg naar kantoor bent. Eenmaal daar aangekomen en je achter je bureau geïnstalleerd bent kom je ondanks de koffie maar moeilijk op gang. De dag sleept zich voort. Op weg terug naar huis vraag je je af wat je nu eigenlijk gedaan hebt. Werk is kloten en je kunt niet wachten op het weekend. Er zijn van die dagen.

De zon schijnt en je komt fluitend aan op je werk. Je collega’s verwelkomen je bij het koffiezetapparaat en al gauw gaat het gesprek over de voetbalwedstrijd van gisterenavond. Hoe leuk was dat. Al snel ben je aan de slag in een aantal meetings, aan de telefoon en na de lunch werk je aan dat rapport wat morgen klaar moet zijn. Als je tenminste alle informatie van je collega’s hebt gekregen. Je worstelt je door je mailbox. De dag vliegt voorbij. Op weg terug naar huis vraag je je af wat je nu eigenlijk gedaan hebt. Het was een leuke dag en dat rapport komt morgen wel. Er zijn van die dagen.

Werk moet sowieso leuk zijn om blijvend te kunnen presteren maar het is zeker geen garantie om ook goed te presteren. Voor de een is werken een dagelijkse strijd, de ander noemt het soms een uit de hand gelopen hobby. Maar wat is werk nu eigenlijk? Wat is samenwerken?

Tijd en energie

Werk en werken zijn brede begrippen. We bedoelen met werk meestal die activiteiten waarmee we inkomsten, dingen en middelen verwerven om in ons levensonderhoud te voorzien. In economisch verband spreekt men ook wel van arbeid. Er wordt dan een onderscheid gemaakt tussen betaalde en onbetaalde arbeid.

Doelgerichte activiteiten buiten onze baan beschrijven we soms ook als werk. We werken aan onze relatie, aan onze gezondheid of aan onze vrijetijdsbesteding. Het laatste wordt altijd als heel prettig ervaren (anders zou je niet doen wat je doet toch?) en voor de meeste mensen vliegt de tijd dan snel voorbij. Het weekend is om voordat je er erg in hebt!

Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Werken kost energie. Werken kost tijd. Ook een machine kan werken en om die te laten werken is er net zo goed energie nodig. Zelfs van een treinrails of een vloer die uitzet zeggen we dat die werkt ….. Dus ja, wat is werk en werken nu precies.

In het vorig jaar verschenen boek “Werk” van James Suzman vond ik een definitie waar iedereen het wel mee eens kan zijn:

Doelbewust energie of moeite in een taak of activiteit steken om een doel of resultaat te bereiken.

Het is een ruime definitie en omvat zelfs het werken van machines. Het geeft een breed beeld bij wat we onder werk verstaan. In het kader van Conciglio hanteren we het begrip werk alleen gerelateerd aan de activiteiten van mensen. We zien dat dan ook heel breed en kijken naar al die activiteiten en taken waarmee we ons bezighouden. Werk waarvoor we betaald worden, huishoudelijke zaken, studie, vrijetijdbesteding en alles wat we bewust doen. Dat wil zeggen als we niet slapen. En samenwerken? Dat is gewoon met twee of meer personen samen werken!

Reflectie

Het is goed om regelmatig stil te staan bij ons werk. Hoe beleven we het? Zien we werk als een noodzakelijk kwaad of als een integraal onderdeel van ons leven. Hebben we het onder controle en brengt het voldoening? Of kost het allemaal (te veel) moeite of tijd en zijn we gestrest op weg naar een burn-out? Hoe gaan we tegenwoordig om met alle veranderingen en onzekerheden in de snelle wereld waarin we leven? Wat is belangrijk en wat zeker niet?

We spenderen een belangrijk deel van ons dagelijks leven aan werken. Het is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor voor ons algeheel geluk en welzijn. Ik daag je uit om deze week eens op verschillende manieren naar je werk te kijken. Naar je tijdsbestedingen en waar je je energie in stopt ..

In het volgende artikel kijken we naar “samenwerken” vanuit een historisch perspectief en daarbij vooral ook naar de meest recente ontwikkelingen tijdens de huidige Covid-19 crisis.

Tot gauw!
PJ, 7 augustus 2021