Mijn nieuwe Blog

Al een paar jaar heb ik regelmatig het voornemen gehad om een eigen website te gaan maken. Ja, ook heel veel getwijfeld of ik dat überhaupt moest gaan doen met daarbij steeds weer de prangende vraag voor wie je dan wel gaat schrijven. Nu is het dan eindelijk zover dat de structuur van de site is opgebouwd, zelfs al wat content is gemaakt over wat ik zoal gedaan heb in mijn leven en klaar om mijn eerste blog te gaan schrijven. En toen wist ik het dus even niet meer… Schrijversblok al voor je eerste artikel!

Hoe dat je het went of keert. Het geeft een heel vreemd gevoel, ook een onzeker gevoel. In “About” en daarin “About me” schrijf ik met veel bravoure dat er veel leuke en zinvolle onderwerpen zijn om over te schrijven maar nu het zover is, ligt het blijkbaar toch wat moeilijker. Er moeten opnieuw wat overwegingen worden gemaakt en knopen doorgehakt.

Moleculair koken

Ik heb een heel breed interessegebied, weet overal wel wat van en vind daarbij ook overal wat van. Hoe moeilijk kan het dan zijn? Als amateur kok en chemisch technisch ingenieur zou ik leuk kunnen schrijven over moleculair koken maar ben jij als lezer daarin geïnteresseerd en wil je daarover wel lezen. Niet echt verwacht ik. Over Conciglio dan? Het lijkt mij voor de hand te liggen om daar over te gaan schrijven maar er wordt al een aparte website aan besteed.  En toch ontkom ik er niet aan!

Het gedachtegoed achter Conciglio, over netwerken en samenwerken, heeft mijn denken over alles wat er in deze maatschappij afspeelt en ook in mijn leven in hoge mate bepaald. Het biedt nu mogelijkheden om veel onderwerpen vanuit het Conciglio perspectief te beschouwen en daarbij  mijn overwegingen te delen. Ik ga dat proberen op een zo eenvoudige mogelijke manier te doen zodat het Conciglio denken voor iedereen te begrijpen valt. Hiermee is ook het antwoord op de eerder gestelde vraag, voor wie schrijf je, gegeven. Voor iedereen en voor jou in het bijzonder. (Je bent dit aan het lezen toch?)

Takeoff

Ik spreek de hoop uit dat dit blog iedereen zal inspireren. Om na te denken over leuke, serieuze en minder serieuze onderwerpen. Om samen te werken en, zoals in het Conciglio Manifesto is vastgelegd, daarbij altijd bereid te zijn om samen met anderen naar oplossingen te zoeken die beter zijn dan wat een ieder afzonderlijk heeft bedacht!

Het volgende, of zeg maar het eerste echte, artikel gaat over “Werk en Samenwerken”. Input en terugkoppeling is natuurlijk altijd welkom! En – last but not least – het wordt heel, heel erg gewaardeerd. Samenwerking is mijn credo en yes I do practise what I preach. 🙂

PJ, 31 juli 2021