In search of excellence

“Als ik ergens goed in ben dan is het wel in lui zijn” bekende de Vlaamse komiek Philippe Geubels nog niet zo lang geleden. Hij leverde daarbij gelijk het overtuigende bewijs door te stellen dat hij zich zelfs niet had opgegeven voor het wereldkampioenschap luiheid. Je kunt maar ergens in excelleren ….

De meeste mensen hebben net zoals Philippe de behoefte om ergens goed in te zijn en wij hebben over het algemeen daar ook bewondering voor. Als het aankomt op werk of ondernemen lezen we graag biografieën van topondernemers zoals Steve Jobs. Het aantal boeken over ondernemer- en leiderschap bij bol.com telt enkele 10 duizenden titels. Ook ik lees heel graag en veel.

Eén van mijn favoriete schrijvers is de in 2012 overleden Stephen R. Covey die vooral bekend is geworden met “The Seven Habits of Highly Effective People”. Het boek verscheen eind tachtiger jaren, gaat over zeven gewoonten die succesvolle mensen gemeen hebben en het feit dat iedereen die gewoonten zich ook kan aanleren. Toch is deze bestseller voor mij niet zijn beste werk. Dat is het in 2011 verschenen The 3rd Alternative”. Het heeft mijn kijk op het oplossen van conflicten en op samenwerken drastisch veranderd. Het derde alternatief is een attitude, een levenswijze. Het is een belangrijke factor bij het Conciglio denken.

First things first

De eerste drie gewoonten die Covey hanteert hebben vooral betrekking op jezelf. Ben proactief, begin aan iets met het eindresultaat in gedachten en doe wat het allerbelangrijkst is het eerst. Allemaal niet zo moeilijk toch? Om wereldkampioen te worden had Philippe zich gewoon eerst op moeten geven om aan het kampioenschap mee te doen. No guts no glory!

De volgende drie gewoonten hebben te maken met hoe je omgaat met anderen. Hier wordt al de basis gelegd voor wat later het derde alternatief zal gaan worden.

  • Denk win-win: probeer bij het onderhandelen met anderen niet het grootste deel van de taart te krijgen, maar zoek een verdeling die acceptabel en voordelig is voor alle partijen. Je krijgt nog steeds je deel en je bouwt tijdens het proces sterke positieve relaties op. 
  • Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden: wanneer iemand ons een probleem voorlegt, beginnen we vaak meteen met het voorschrijven van een oplossing of we gaan focussen op ons eigen probleem. Dat is niet goed. We moeten eerst de tijd nemen om echt naar de ander te luisteren, pas daarna aanbevelingen doen en onze eigen zaken het laatst. 
  • Werk synergetisch: Ga er vanuit dat de bijdragen van velen de som van de individuele bijdragen ver zullen overtreffen. Het zal je helpen om doelen te bereiken die je in je eentje nooit had kunnen bereiken.

Met de zevende gewoonte definieert Covey altijd alert en scherp te blijven. Vijftien jaar later in 2004  verschijnt er een aanvulling op de zeven gewoonten: “The 8th Habit”. Hierin stelt Covey dat effectiviteit alleen niet voldoende is in het tijdperk van de kenniswerker aangezien de hedendaagse uitdagingen en complexiteit van een totaal andere orde van grootte zijn. In essentie is de achtste gewoonte het vinden van je ‘eigen roeping’ en het inspireren van anderen bij het vinden van hun eigen roeping. Opnieuw een stap verder om idealiter te komen tot meer intense samenwerkingen.

Het derde alternatief

Wat kunnen we samen doen wat beter is dan wat we ieder afzonderlijk bedacht hebben?

Zeg het maar…

Het is een kinderlijk eenvoudige vraag maar in de praktijk blijkbaar toch allemaal niet zo eenvoudig om er constructief mee om te gaan. Het levert een boek op van 433 pagina’s. (Dat is dan wel inclusief het dankwoord) Het is primair geschreven om handvatten te bieden bij het oplossen van conflicten. Die ontstaan omdat partijen vasthouden aan hun eigen standpunten. Het derde alternatief laat zien dat er meer mogelijk is dan alleen jouw manier of mijn manier. Geen compromis maar een uitkomst waar iedereen beter van wordt.

Het gedachtegoed van Covey heeft geleid tot het Conciglio denken. Hoe dat je als individu je werk beter kunt doen en hoe dat je moet komen tot effectieve en efficiënte – online – samenwerking.

Stof tot nadenken: Wanneer zat je de laatste keer bij een bespreking of onderhandeling in een impasse en hoe ben je daar uitgekomen? Door samen naar een nieuwe oplossing te zoeken, naar een win-win of was het toch weer een compromis?

Tot gauw, PJ 18 augustus 2021